German magazine features Morag Macpherson silk patchwork kimono robe.